България прилага редица мерки за подпомагане на земеделските стопани

България прилага редица мерки за подпомагане на земеделските стопани, с цел смекчаване на последиците от икономическата ситуация и осигуряване на продоволствена сигурност на населението. Това заяви министърът на земеделието Явор Гечев по време на срещата на земеделските министри на държавите членки и някои ключови партньори на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Това е първото участие на България в министерска среща от този формат, след като страната ни получи официална покана за започване на членство в ОИСР в началото на годината. Тя се провежда в периода 3-4 ноември в Париж, Франция, а в нея участие взе и заместник-министър Георги Събев.

Министър Гечев посочи, че за да бъдат избегнати бъдещи фалити, множество стопанства имат нужда от подпомагане за подобряване на своята ликвидност. По думите му разходите и загубите, породени от скорошните международни кризи в областта на здравеопазването и сигурността, са били понесени най-вече от земеделските стопани. „Особено внимание следва да се обърне на стимулирането на малките стопанства и осигуряването на пазарен достъп на продукцията им. Фермерите от тези стопанства имат ключова роля в производството на качествени и традиционни селскостопански продукти, както и в задоволяването на местните пазари“, категоричен бе министър Гечев.

Земеделските министри дискутираха още и темата за устойчив растеж на продоволствена сигурност и хранене. „Особено важно е да се стимулират цифровите иновации и приложения в селското стопанство, като фактор за възходящ тренд и добавена стойност“, коментира Явор Гечев. И припомни за ангажирането на страната ни с изпълнението за устойчиво развитие в посока намаляване наполовина разхищението на храни на ниво търговия, както и намаляване на загубите им по хранителните вериги до 2030 г.

Източник: ДФ „Земеделие