Заместник-министър Иван Христанов призова за мерки на ниво ЕС за излизане от кризата на пазарите на земеделски и хранителни продукти

По време на Съвета на министрите по земеделие и рибарство в Брюксел заместник-министър Иван Христавнов обърна внимание на ситуацията, в която се намират земеделските производители.

Министрите за пореден път дискутираха въпроса за ситуацията на пазара на земеделски и хранителни продукти. Заместник-министър Христанов подчерта притеснителното нарастване на цените на основните фуражни култури и смески, горивата, електроенергията, както и на основните торове, използвани в растениевъдството. „Съвкупността от всички тези фактори води до поставянето на производителите в изключително трудна ситуация. Особено тежка е пазарната ситуация в сектора на свинското месо, повлияна едновременно от рестрикциите, свързани с ограничаването на Африканската чума по свинете (АЧС), засилените изисквания по отношение на производството в кланиците заради CОVID-19, повишените разходи за фуражи и свръхпредлагането на европейския пазар, което задържа растежа на цените.“, каза той.

Заместник-министърът обясни, че в аналогична ситуация относно ценовите нива на фуражи, енергия и реализация е и сектор птицевъдство. По думите му много сектори, включително месо, мляко и други, не успяват да покрият разходите си. Той призова за предоставянето на ниво ЕС на финансова помощ за излизане от кризата.

Източник: Министерство на земеделието