Заместник-министър Събев: Извънредната подкрепа за засегнатите селскостопански сектори трябва да продължи

Осигуряването на своевременна извънредна подкрепа за засегнатите селскостопански сектори трябва да продължи. За финансирането на тези мерки следва да се използват всички налични възможности и инструменти, сред които и кризисния резерв. Това заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел. Той уточни, че това е нужно предвид продължаващите пазарни смущения и несигурността, вследствие на продължаващите в Украйна военни действия.

„Както подчертах и на предишните заседания, интензивният внос на слънчоглед от Украйна през последните 6 месеца намали в значителна степен възможностите за своевременна реализация на продукцията на българските производители. Заедно с високите разходи за производство и ограничен складов капацитет на производителите на слънчоглед, царевица и други, това води до липса на достатъчна ликвидност и нормално стартиране на есенната сеитба“, посочи заместник-министърът. По думите му продължава и несигурната ситуация в сектор „Животновъдство“, и по-специално в сектора на млякото и млечните продукти, където въпреки сравнително високите изкупни цени, производството намалява.

Аграрният заместник-министър обясни още, че по отношение на общите перспективи за реколтата през следващата година, затрудненията при осигуряване на торове ще се отразят неблагоприятно върху формирането на добивите от новата реколта. Според него на този етап не може да бъде дадена категорична прогноза за последиците от недостига и цените на торовете, но очакванията са за спад от около 10% при реколтата на пшеница през 2023 г. и за намаление при ечемика и рапицата, съответно с 12% и 14%.

Източник: Министерство на земеделието