Земеделските стопани получиха над 107 млн. лева по Схемата за преразпределително плащане за Кампания 2022

Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) изплати 107 796 430,49 лв. по Схемата за преразпределително плащане (СПП). Подпомагане получиха 52 501 земеделски стопани, подали заявление за Кампания 2022. Изчисленията са извършени след изясняване на случаите на площи, декларирани от повече от един стопанин и на база данните от окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022, одобрен със Заповед № РД 09-94 от 31.01.2023 г. на министъра на земеделието.

   Ставката за подпомагане по схемата е в размер на 140,81 лв. за един хектар. Тя е определена със Заповед № РД 09-226 от 7.03.2023г. на министъра на земеделието.

   Схемата за преразпределително плащане предоставя подпомагане за първите до 30 хектара, които отговарят на условията по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).

Държавен фонд „Земеделие“