Купува земя в общ. Главиница и общ. Тутракан, обл. Силистра

СМАРТ ИМОТИ купува земеделска земя във всички землища на община ГЛАВИНИЦА, а именно: землищата на Бащино, Богданци, Вълкан, Главиница, Дичево, Долно Оряхово, Зарица, Зафирово, Звенимир, Зебил, Калугерене, Коларово, Косара, Листец, Малък Преславец, Ножарево, Осен, Падина, Подлес, Сокол, Стефан Караджа, Суходол, Черногор.
Купуваме земеделска земя във всички землища на община ТУТРАКАН, а именно: землищата на Антимово, Белица, Бреница, Варненци, Дунавец, Нова Черна, Пожарево, Преславци, Старо Село, Сяново, Тутракан, Търновци, Царев Дол, Цар Самуил, Шуменци.

За повече информация се свържете с нас на тел 0879 46 25 25.