Купува земеделска земя в област Силистра

СМАРТ ИМОТИ купува земеделска земя (ниви, др.) на КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ във всички землища на общините Главиница, Тутракан, Алфатар, Кайнарджа, Силистра, Ситово и Дулово – както следва:

– Община ГЛАВИНИЦА: Бащино, Богданци, Вълкан, Главиница, Дичево, Долно Оряхово, Зарица, Зафирово, Звенимир, Зебил, Калугерене, Коларово, Косара, Листец, Малък Преславец, Ножарево, Осен, Падина, Подлес, Сокол, Стефан Караджа, Суходол, Черногор.

– Община ТУТРАКАН: Антимово, Белица, Бреница, Варненци, Дунавец, Нова Черна, Пожарево, Преславци, Старо Село, Сяново, Тутракан, Търновци, Царев Дол, Цар Самуил, Шуменци.

– Община АЛФАТАР: Алеково, Алфатар, Бистра, Васил Левски, Кутловица, Цар Асен, Чуковец.

– Община КАЙНАРДЖА: Войново, Голеш, Господиново, Давидово, Добруджанка, Зарник, Кайнарджа, Каменци, Краново, Полковник Чолаково, Попрусаново, Посев, Светослав, Средище, Стрелково.

– Община СИЛИСТРА: Айдемир, Бабук, Богорово, Брадвари, Българка, Ветрен, Главан, Йорданово, Казимир, Калипетрово, Полковник Ламбриново, Попкралево, Професор Иширково, Силистра, Смилец, Срацимир, Сребърна, Сърпово, Ценович.

– Община СИТОВО: Босна, Гарван, Добротица, Ирник, Искра, Любен, Нова Попина, Поляна, Попина, Ситово, Слатина, Ястребна.

– Община ДУЛОВО: Боил, Водно, Вокил, Върбино, Грънчарово, Долец, Дулово, Златоклас, Козяк, Колобър, Межден, Овен, Окорш, Орешене, Паисиево, Полковник Таслаково, Поройно, Правда, Прохлада, Раздел, Руйно, Секулово, Скала, Черковна, Чернолик, Черник, Яребица.

Купуваме земеделска земя и в области РАЗГРАД, ШУМЕН, ВАРНА, ДОБРИЧ, РУСЕ, ТЪРГОВИЩЕ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПЛЕВЕН и др.

Цялостно съдействие по сделката – в това число безплатна юридическа консултация и изготвяне на необходимите документи.

Свържете се с нас на тел. 0879 46 25 25.