Рекордни Цени За Декар Земеделска Земя в Добрич

Инвестициите в земеделска земя са най-сигурното вложение. Започналата от пролетта тенденция за увеличаване на цените на декар земя в Добричка област продължава.

Рекордите са в крайморската община Балчик, в която сделки за декар чернозем се сключват вече на 4500 лв/дка. Най-високите са цените в землищата на селата Соколово, Гурково, Царичино. Само преди месеци цената беше до 4000 лв/дка. 

Очакванията на купувачите са за по-високи ренти в сравнение с есента на 2021 г. и затова са готови да платят до 4000-4500 лв. за декар. Към момента в община Балчик се цитират ренти от порядъка на 170-180 лв./дка. 
Вложенията в земеделски земи гарантират възвръщаемост и дават спокойствие. Хората се уплашиха от инфлацията и изтеглиха парите си от банките. На този етап парите на влог не носят дивиденти заради ниските лихви по депозитите. 

Възходящата тенденция в цените на земеделската земя се отчита не само в община Балчик. Скок бележат и цените на нивите в община Ген.Тошево, в която има едри земеделски стопанства и висока категория земя. Дори в землищата на Тервел и Крушари вече има ниви с цени над 3000-3500 лв./дка. 

Източник: Agri.bg