2,5 % лихва за кредити от ДФЗ за инвестиции в селското стопанство

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” утвърди годишна лихва в размер на 2,5% за отпусканите пряко от Фонда кредити за 2021 г. Досегашният лихвен процент в размер на 3% беше прилаган за кредитите през 2019 г. и 2020 г. Решението за намаляването му беше взето на база предприети от ДФЗ комплексни действия и набор от мерки за смекчаване на икономическите последици от кризата във връзка с обявената епидемиологична обстановка в България.

      От облекчените лихвени условия могат да се възползват кандидатите по следните две инвестиционни схеми за кредитиране:

      – Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство;

   – Схема за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство 2020-2022 г.

Източник: ДФ Земеделие