С две години се удължава срокът на прилагане на държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделските стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък”

Срокът на прилагане на държавната помощ за преотстъпване на корпоративен данък на земеделските стопани е…